doelstelling

De coöperatie Boeren met Natuur wil een brugfunctie vervullen tussen agrarische ondernemers als eigenaren van het platteland en de verschillende betrokkenen bij het beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap. De leden van Boeren met Natuur werken samen vanuit de LLTB-afdeling Oost-Maas.

De formele oprichting van de coöperatie Boeren met Natuur bij Notariskantoor Roerdalen was in september 2004. In de statuten van de Coöperatie staat de volgende doelstelling:

'De coöperatie stelt zich ten doel de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen in het bijzonder door een structurele bijdrage te leveren aan het verhogen van natuur- en landschapswaarden door onder andere natuurproductie en het bevorderen van een agrarisch natuurbeheer op bedrijfsniveau.'