subsidies

Met ingang van 1 januari 2016 biedt de nieuwe subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb16) mogelijkheden voor inrichtings- en beheermaatregelen. Deze nieuwe regeling vervangt grotendeels de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de subsiedieregeling Groenblauwe Diensten (GBD). Een collectieve aanpak van agrarisch natuurbeheer is een belangrijk verschil in de werkwijze van de nieuwe regeling. Daarnaast  wordt met ANLb16 nadrukkelijk ingezet op versterking van de biodiversiiteit en de bescherming van bedreigde diersoorten. Meer informatie bijvoorbeeld over het aanvragen van subsidies volgt....

Op www.scan-collectieven.nl kunt u informatie vinden over de nieuwe beheerpakketten voor agrarisch naturbeheer. Op de SCAN-website vindt u ook het meest actuele overzicht van de tarieven.