bestuursleden

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit

  • Louis Thissen, interim voorzitter, vleesveehouder (Piëmontees) en agrarisch natuurbeheer te Boukoul
  • Paul van Melick, penningmeester, melkveehouderij, akkerbouw en verbrede landbouwdoelstelling te Swalmen
  • Jac Mulders, secretaris, voormalig veldmedewerker van Natuurrijk Limburg en ecoloog te Vlodrop
  • Harry Wolters, melkveehouder te Swalmen
  • Jos Knops, akkerbouwer met agrarisch natuurbeheer te Grevenbicht
  • Sjraar van Beek, schapenhouderij met natuurbeheer en ecoloog te Venlo
  •