inrichting en beheer turfkoelen

De Turfkoelen is een natuurgebied op de overgang tussen het Nationaal Park de Meinweg en het Roerdal. Het gebied ligt tussen Herkenbosch en Vlodrop in een oude Roerarm. Vanuit de Meinweg stroomt de Bosbeek door het gebied naar de Roer. Rondom het natuurgebied, ruim 8 ha in eigendom van Limburgs Landschap, ligt een kleinschalig landbouwgebied. Met name vanwege de hoge grondwaterstanden is de agrarische betekenis op de veelal kleinere percelen in het gebied beperkt. De strook tussen het Roerdal en de Meinweg is dan ook aangewezen als ecologische verbindingszone en als zoekgebied voor de versterking van de natuur- en landschapswaarden.
In de bermen en langs de perceelsranden van het gebied groeit de Grote pimpernel. Dit is de waardplant voor een zeldzaam vlindertje, het Pimpernelblauwtje. In Nederland komt dit vlindertje alleen nog maar voor rondom de Turfkoelen en een gebiedje langs de Vlootbeek in Posterholt.

In samenspraak met provincie, de gemeente Roerdalen, het Waterschap en de grondeigenaren is de Coöperatie Boeren met natuur betrokken bij de gewenste herinrichting van het landbouwgebied rondom de Turfkoelen. Hierbij gaat het niet alleen om de bescherming van het Pimpernelblauwtje, maar ook om agrarisch natuurbeheer op de landbouwpercelen.