natuurontwikkeling tussen de bruggen vlodrop

‘Natuurontwikkeling Tussen de Bruggen’ is in veel opzichten een bijzonder project van de coöperatie Boeren met Natuur. Het gaat om nieuw aangelegde natuur op vier percelen langs de Roer in Vlodrop. Het gebied heeft een oppervlakte van ruim 5 ha en omvat een weiland van een agrariër, een voormalig populierenbosje van de gemeente Roerdalen, een grasland van Staatsbosbeheer en de oevers langs de Roer van het Waterschap. Het grootste deel van het gebied was vroeger in gebruik als weiland. Met de aanleg van enkele poelen, stroomruggen en een opnieuw meanderde beek is een veelkleurig grasland met een rijke biodiversiteit ontstaan. De plek van het voormalige populierenbos is grotendeels met rust gelaten. Na de kap regelt de natuur zich zelf en ontstaat een natuurbos. In een van de weinig overgebleven populieren, direct langs Roer, houdt een kerkuil de wacht. Intussen knaagt de bever aan de stam die te zijner tijd in de Roer zal vallen. In de meanderende Koebroekbeek vinden bedreigde vissoorten zoals de elrits en de rivierprik een plek om te overleven.

Natuurontwikkeling tussen de Bruggen is gefinancierd met bijdragen van het Groenfonds, de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (Programma Beheer), de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid, de provincie Limburg en de gemeente Roerdalen. Met ondermeer de vrijwillige inzet van de medewerkers heeft de Coöperatie Boeren met Natuur gezorgd voor een bijzonder stukje natuur aan de entree van Vlodrop. De coöperatie illustreert met dit succesvolle project de betekenis van de landbouw voor de natuur en andersom.