eiland in de maas

Het ‘Eiland in de Maas’ ligt ten zuiden van Stevensweert en is ontstaan door grootschalige grindwinning vanaf ongeveer 1965. Een oorspronkelijk landbouwgebied is door baggeraars omgevormd tot een grote plas. Na afloop van de ontgrindingen zijn de oevers van het grindgat ingericht als natuurgebied. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 130 hectare. In samenwerking met Natuurmonumenten wordt de nieuwe natuur beheerd door begrazing met Koniks-paarden en Galloway-runderen. Voor de beheersmaatregelen hebben vijf boeren uit de directe omgeving een natuurbedrijf opgericht. Het bedrijf ontvangt een vergoeding per hectare voor de begrazing van het gebied en haalt inkomsten uit de aanwas van de dieren.