bedrijfsnatuurplannen

Voor een planmatige aanpak van een natuurinclusieve landbouw heeft de coöperatie Boeren met Natuur in het verleden samen met agrarisch ondedrnemers meegewerkt aan het opstellen van een bedrijfsnatuurplannen. Ondermeer vanwege de onduidelijkheid over het toekomstig landbouwbeleid is het opstellen van plannen nog steeds gewenst maar niet meer zinvol.