het beheer van industrieterrein roerstreek-zuid

Bijna tien jaar geleden is ten zuidoosten van Roermond een nieuw industrieterrein aangelegd door de Regionale Economische Ontwikkeling Midden-Limburg (REO bv). Hiervoor is landbouwgrond aangekocht en omgevormd tot een bedrijventerrein. Rondom dit nieuwe industrieterrein Roerstreek-Zuid is voor de verplichte natuurcompensatie een bestaand natuurgebied (de Breidberg ) uitgebreid. Voor het beheer van de natuur rondom het industrieterrein en voor het onderhoud van de nog niet in gebruik genomen kavels op het terrein zelf,  zijn de voormalige eigenaren van het gebied ingeschakeld. Naast het laten begrazen door Galloways van de (nieuwe) natuur zorgen de boeren voor het inzaaien, maaien en schoonhouden van de kavels op het bedrijventerrein. De samenwerking tussen boeren en de ontwikkelingsmaatschappij heeft beide partijen voordeel opgeleverd. De boeren ontvingen extra inkomen en de nieuwe eigenaren van het gebied kregen hiervoor mooie en goed verkoopbare kavels.

Na de verkoop van bijna alle kavels is het beheer van de 'tuinen'rondom de bedrijfsgebouwen door hoveniers overgenomen.