zwartwildraster

Wilde zwijnen, ook wel zwartwild genoemd, mogen formeel alleen in de Nationale Parken de Veluwe en de Meinweg voorkomen. Alhoewel de rest van Nederland voor het wilde zwijn een zogenaamd ‘nuloptie’ gebied is,  zorgen de varkens ook buiten de twee officiële leefgebieden voor nogal wat overlast. Ondermeer om de schade aan landbouwgewassen te beperken is langs het Nationaal Park de Meinweg en de oostgrens met Duitsland een 17 km lang zwartwildraster geplaatst. Onder regie van de Coöperatie Boeren met Natuur hebben de eigenaren van de percelen in het grensgebied een raster met schrikdraad geplaatst. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de LLTB, Staatsbosbeheer en de lokale wildbeheereenheden. De provincie Limburg zorgde voor de financiering van het project.