wie zijn wij

De coöperatie Boeren met Natuur is het uitvoeringscollectief van de nieuwe subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (afgekort ANLb16). Samen met drie andere agrarische natuurverenigingen in Limburg wordt er samengewerkt in Natuurrijk Limburg (zie www.natuurrijklimburg.nl). Medio 2015 stelt Natuurrijk Limburg in samenspraak met de gebiedscoördinatoren van de vier collectieven in Limburg voor een gebiedsplan voor de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer van 1 januari 2016 in de provincie.

Voor meer informatie over de coöperatie en voor deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer middels het afsluiten van beheerovereenkomsten, kunt u contact op nemen met Jac Mulders (tel. 0475-400583 of 06 25490761)