wie zijn wij

De coöperatie Boeren met Natuur is een van de vier uitvoeringscollectieven in Limburg voor  subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Vanaf 2016 wordt met drie andere agrarische natuurverenigingen in Limburg wordt er samengewerkt in de coöperatie Natuurrijk Limburg (zie www.natuurrijklimburg.nl).

Naast Boeren met Natuur in Midden-Limburg Oost gaat het om Natuurrijk Limburg Zuid in Zuid-Limburg, de plattelandscoöperatie Peel en Maas in het westelijk deel van Limburg en de Vereniging Innovatief Platteland in Noord Limburg.

Vanaf 1 januari 2023 gaat de tweede zesjarige beheerperiode van ANLb in. Vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)  conditionaliteiten (normen en eisen) voor Goede Landbouw en Milieu Conditie  (GLMC) moeten boeren voor 15 mei een keuze maken in de uitvoering van een duurzame landbouw. Voor de vijf thema’s: bodem,  water, lucht, klimaat en natuur zijn verschillende mogelijkheden voor verduurzaming. De beheerpakketten van het ANLb zijn in beperkte mate aangepast en de vergoedingen zijn verhoogd. Het totale pakket aan maatregelen is nog steeds niet helemaal duidelijk en ……. het blijft nogal ingewikkeld.

Met (nieuwe) ANLb-overeenkomsten kunnen leden van de coöperatie Boeren met Natuur en coöperatie Natuurrijk Limburg meewerken aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw.

 

 

Voor deelname aan de subsidieregeling ANLb en het afsluiten van beheerovereenkomsten, kunt u contact op nemen met Frans Blezer, veldmedewerker van Natuurrijk Limburg (tel 06 242459881)