doelstelling

De coöperatie Boeren met Natuur wil een brugfunctie vervullen tussen agrarische ondernemers als eigenaren van het platteland en de verschillende betrokkenen bij het beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap

De formele oprichting van de coöperatie Boeren met Natuur bij Notariskantoor Roerdalen was in september 2004. In de statuten van de In de statuten van de coöperatie staat de volgende doelstelling:

'De coöperatie stelt zich ten doel de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen in het bijzonder door een structurele bijdrage te leveren aan het verhogen van natuur- en landschapswaarden door onder andere natuurproductie en het bevorderen van een agrarisch natuurbeheer op bedrijfsniveau.' 

.Het merendeel van de ruim honderd leden van de coöperatie Boeren met Natuur zorgen met allerlei beheermaatregelen voor meer soortenrijkdom op akkers, in weilanden en in allerlei landschapselementen. Het gaat hierbij om diverse beheerpakketten vanuit de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De leden van coöperatie Boeren met Natuur zijn gelijktijdig lid van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Natuurrijk Limburg regelt de beheerovereenkomsten en int ook de jaarlijkse contributie van de leden die aan ANLb meedoen.

Het bestuur van de coöperatie Boeren met Natuur wil graag samen met haar leden het verschil maken in de resultaten van agrarisch natuurbeheer. Ter ondersteuning van de beheermaatregelen vanuit de subsidieregeling ANLb wil  Boeren met Natuur met specifieke projecten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van natuur en landschap in het Middenlimburgse boerenland. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van specifieke landschapselementen zoals bloemrijke akkerranden of specifieke biotopen voor bijvoorbeeld de boomkikker, de aanleg van voedselakker en broedbiotoop voor de zomertortel of andere originele en veelbelovende projecten.

 

 

Concrete suggesties zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van Boeren met Natuur: Jac Mulders , tel 06 25490761 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..