werkgebied

De coöperatie Boeren met Natuur is actief in vijf Middenlimburgse gemeenten. Dit zijn de gemeente Beesel-Reuver, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Het totale gebied is bijna 40.000 ha groot. Naast Roermond, Sittard en Geleen hebben de andere drie gemeenten een uitgesproken plattelandskarakter met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Kenmerkend voor de Midden-limburg-Oost zijn de dorpen met vaak monumentale boerderijen, bomenlanen, houtsingels en boerenland met rijke schakering aan akkers en weilanden.

Naast een mooi en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap vind je in Midden-Limburg bijzondere natuurgebieden, zoals het Nationaal Park de Meinweg, het stroomgebied van de Roer, de Swalm en de Vlootbeek, de Maasplassen en kleinere natuurgebiedjes zoals de Doort of het Meerlebroek.